EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on teraapiameetod, mis on loodud töötamiseks häirivate või traumaatiliste mälestustega. Teoreetiliseks seletuseks EMDRi puhul on see, et paljud psühholoogilised probleemid tulenevad häirivatest elusündmustest – kogetust, mis ei ole tavapärasel moel meie mällu salvestunud ning mille kohta öeldakse, et see info on töötlemata või blokeeritud. Nende traumaatiliste mälestustega toime tulekuks võime me vajada abi ja EMDR on selleks üks võimalus.

 

Tavaliselt hoitakse mälestusi ajuosas, mille nimi on hipokampus. Sellest ajuosast võiks mõelda kui raamatukoguhoidjast, kes seab sündmusi kataloogidesse (töötleb), pannes need õigesse kohta hoiule. Kuid mõned traumaatilised sündmused (nagu nt ebaõnnestumised, õnnetused või vägivald) on nii intensiivsed, et hipokampus ei suuda selle tööga toime tulla. Sel juhul säilitatakse mälestused töötlemata kujul. Sellised traumamälestused võivad aga taas valla pääseda, hakates korduma ning põhjustada ikka ja jälle ebamugavustunnet.

 

EMDRi seansil palutakse mõelda häirivale mälestusele ning samal ajal jälgida silmadega terapeudi käe liikumist. Sellist edasi-tagasi liikumise jälgimist nimetatakse bilateraalseks stimulatsiooniks ja on leitud, et bls mõjutab infotöötluse protsessi meie ajus ning vähendab häirivate mälestuste mõju.

 

EMDRi seansid kestavad enamasti 60-90 minutit. Kui palju seansse klient vajab, sõltub traumaatilise kogemuse tüübist ning intensiivsusest.

 

Meetodi abil on võimalik oluliselt vähendada traumajärgseid sümptomeid, näiteks emotsionaalset stressi, sundmõtteid, tahtele allumatuid mälupilte ja õudusunenägusid.

 

Samuti kasutatakse EMDRi

  • ärevuse (nt eksamiärevus, võistlusärevus jms)
  • foobiate (nt hirm erinevate suhtlemisolukordade ees, lennuhirm, hirm hambaravi ees vms)
  • häirivate mälestuste (nt kiusamine, häbistamine, tõrjumine jms; autoavarii või muu õnnetus; ebaõnnestunud esinemine või võistluskogemus)
  • füüsilistest vigastustest paranemise (nt sportlastel, kellel jääb hirm kogetud traumast häirima – valukogemus)
  • valuhäirete (psühhogeense päritoluga, kehalise haiguse tunnusteta valu)
  • komplitseeritud leina (leina “kinni jäämine”) jm puhul.

Meetod loodi 1987. aastal Ameerikas Francine Shapiro poolt. Eestis on EMDRi psühholoogidele ja psühhiaatritele õpetatud alates 2004. aastast.

 

Psühholoogi vastuvõtule on vaja aeg eelnevalt kokku leppida. Vastuvõtule saate registreeruda kas telefonil 56 50 3333 või meie veebiregistratuuris.