INDIVIDUAALNE PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on pakkuda tuge elus ettetulevatele olukordadele alternatiivsete lahenduste leidmisel ja valikute ning otsuste tegemisel.

 

Kohtumisel aitab psühholoog nõustataval oma probleemi paremini mõista ja iseendas ning oma võimetes selgusele jõuda, arendada suhtlemisoskust ja kohanemisvõimet, suurendada eneseusaldust ja korrigeerida enesehinnangut, tõsta stressitaluvust ning toetada seeläbi paremat eluga toimetulekut.

 

Nõustamine annab võimaluse jagada oma mõtteid ja tundeid turvalises ning mõistvas keskkonnas, saada teadlikumaks iseendast, arutleda probleemide võimalike põhjuste üle ja leida parimaid lahendusi edasiminekuks.

 

Lisaks vestlusele kasutab psühholoog nõustamisel ka erinevaid teraapiavõtteid nt lahenduskeskset lühiteraapiat ning traumateraapia meetodit EMDR.

Probleemidmillega tavaliselt vastuvõtule pöördutakse:

Ärevus

Foobiad

Stress

Unehäired

Meeleolulangus

Suhtlemisprobleemid

Suhteprobleemid

Lein

Traumaatilised kogemused jt

Psühholoogi vastuvõtule on vaja aeg eelnevalt kokku leppida. Vastuvõtule saate registreeruda kas telefoni teel või meie veebiregistratuuris. Psühholoog võtab vastu esmaspäeviti ja teisipäeviti ajavahemikus kell 9.00 – 16.00. 

Nõustamine kestab tavaliselt korraga 1-1,5 tundi (1 tund maksab 45 EUR).

  • Nõustamine

    45€/h