EAS toetab projekti “Tervisekeskuse aparatuuri ost” viisteist tuhat EUR (15000 EUR ) väärtuses. Projekti eesmärgiks on loodavas tervisekeskuses kaasaegsete diagnoosimise võimaluste loomine, mille tulemusena saab osutada kvaliteetset arstiabi. Kolme aasta pärast loodetakse olla stabiilse patsientide vooga tervishoiuasutus, mis pakuks kompleksseid meditsiinilisi teenuseid ning oleks pikaajaliseks ja usaldusväärseks partneriks nii ettevõtetele, kellele kohandub meresõiduohutuse seadus, kui ka laevaga saabuvatele/lahkuvatele turistidele ning ka kohalikule elanikkonnale.

EL_Regionaalarengufond_hor_EST-1