TÖÖVÕIMETUSLEHED

Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu palume töövõimetuslehte vajaval patsiendil perearsti või pereõega suheldes kinni pidada kokku lepitud tähtaegadest. Haigestumisest ja töövõimetuslehe vajadusest palume perearsti või pereõde teavitada haigestumise päeval või esimesel sellele järgneval tööpäeval. Kui haigestumine on vastuvõtuaja välisel ajal, siis palume haigestumisest teavitada e-kirja teel perearst@mymed.ee ning sellele järgneval esimesel tööpäeval helistada perearstikeskusesse 640 50 30, et leppida kokku perearsti või pereõe vastuvõtuaeg. Töövõimetuslehte tagantjärele ei vormistata v.a traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul väljastatakse töövõimetusleht kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini Osakonna patsiendikaardi alusel kahe tööpäeva jooksul.

Kui Teil on kokku lepitud korduv vastuvõtt, kuid mingil ootamatul põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest perearsti või pereõde teavitada (telefonitsi, meilitsi vm). Ilma ette teatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe režiimi rikkumine ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata.

Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.

Töövõimetuslehe kohta käivat seadusandlust võib lugeda Ravikindlustuse seadusest (eriti paragrahvid 53-55) ning töövõimetuslehti puudutavast sotsiaalministri määrusest.