AUTOJUHI TERVISETÕEND

Teostame tervisekontrolli vastavalt määrusele kõigi kategooriate liiklusvahendite juhtidele: 

  • I gruppi kuuluvad A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite juhid, välja arvatud B-kategooria takso, ning A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid; 
    [RT I, 16.06.2015, 7 - jõust. 19.06.2015]  

 

  • II gruppi kuuluvad C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad. 
Taotlemise tingimused

Mootorsõidukijuhi ehk autojuhi tervisetõendi taotlemisel peab kaasas olema isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart), juhiload nende olemasolul, juhtimise ajal kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms). Juhul kui isik on kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt politsei kirjaliku otsuse alusel, peab isik esitama tervisekontrolli tegijale ka sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsuse. 

Võimaluse korral palume eelnevalt täita patsiendiportaalis digitaalne tervisedeklaratsioon ja see digitaalselt allkirjastada. Deklaratsiooni saate täita siit https://www.digilugu.ee
Deklaratsiooni on võimalik täita ka tervisekeskuses paberkandjal.

Tervisekontrolli tulles palume olla söömata vähemalt 3h. Ei tohi kanda kontaktläätsi.

  • Autojuhi tervisetõend (I ja II grupp) – sisaldab antropomeetria, EKG, kliiniline veri, spirograafia, psühhhholoogilised testid

    70€
  • Autojuhi tervisetõend (I grupp) – sisaldab antropomeetria, EKG, kliiniline veri

    50€

Vastuvõtule registreeruda saab telefonil +372 640 5030