NAKKUSHAIGUSTE TERVISETÕEND

Tervisekontrolli eesmärgiks on ennetada nakkushaiguste levikut klientidele. Tervisetõend nakkushaiguste suhtes (rahvakeeli ka : toitlustuse tõend) tervisekontrolli läbimise kohta on nõutav järgmistelt tööle asuvatelt töötajatelt: 

 • Toitu ja joogivett käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või nende käitlemisvahenditega kokkupuutuvad töötajad, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume puhastavad töötajad; 
 • Loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, välja arvatud loomapidajad, kes peavad põllumajandusloomi, et saada loomseid saadusi enda tarbeks; 
 • Õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad; 
 • Abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad; 
 • Tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad; 
 • Kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad; 
 • Käesoleva lõike punktides 1–6 loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad.

Esmase tõendi eest tasub tööle asuja enamasti ise. Tervisekontrolli raames võetakse enamasti Bakteriaalne analüüs (nn pulgaproov) ning vajadusel suunatakse röntgenuuringule.

 • Tervisetõend

  60€
 • Röntgen (vajadusel)

  20€

Vastuvõtule registreeruda saab telefonil +372 640 5030