TAGASISIDE

Palume kõiki oma patsiente täita ka võimaluse korral tagasiside küsimustikku, mille leiate siit.

Kuigi anname endast iga päev parima, et oma patsiente aidata, võib vahel juhtuda et patsiendi arvamus erineb meie omast. Kui Teil on ettepanekuid või märkusi, kuidas me saaksime oma perearstikeskust (või kodulehekülge) paremaks muuta, siis olete oodatud arvamust avaldama kas kirjalikult või e-kirja teel info@mymed.ee pannes e-kirja pealkirjaks TAGASISIDE.

Probleemide tekkimisel on alati soovitatav püüda esmalt situatsioon lahendada suusõnaliste läbirääkimiste teel või esitada kirjalik kaebus. Praktika näitab, et suuremal osal kaebustest on tegemist suhtlemise probleemiga, kus on teineteisest valesti aru saadud vm. Niisuguseid probleeme on kõige parem lahendada suusõnaliselt keskuse juhataja dr Pärnpuuga. Juhul kui oma kaebusi on raske sõnastada või seda ei soovita teha, sobib ka probleemi kirjalik esitus. Kirjalik kaebus palume esitada selges ja arusaadavas sõnastuses koos kaebuse esitaja nime ja kontaktandmetega. Kirjalikule kaebusele saadame kirjaliku vastuse 10 tööpäeva jooksul.

Haigekassa telefon +372 6033630

Sotsiaalministeeriumi Tervishoiuamet telefon +372 6509840

Eesti Patsientide Esindusühing telefon +372 6566429