TURVATÖÖTAJA TERVISEKONTROLL

Turvatöötajate tervisekontrolli teostamisel on oluline, et riskianalüüsist lähtuv vajalik terviseuuringute maht oleks alati täidetud. 

Tööülesannetele vastavate tervisenõuete alusel jaotatakse turvatöötajad viieks grupiks. Teostame kõigi gruppide turvatöötajate tervisekontrolli. 

  • I grupp – turvatöötaja, kes teostab isikukaitset (sealhulgas vahetu isikukaitse või mobiilne isikukaitse), osutab kõrgendatud ohuga erinõuetele vastavat turvateenust või raha ja väärtpaberi vedu.
  • II grupp – turvatöötaja, kes tagab üritusel või valveobjektil korda, teostab vallas- või kinnisvara kaitset või mehitatud valvet, patrullib jalgsi või mootorsõidukit kasutades, kontrollib isikute sissepääsu luba ja teostab objektivalvet siseruumides, kuid ei täida teisi I grupi ülesandeid. 
  • III grupp – turvatöötaja, kes valvab ja kaitseb valveobjekti tehnikavahendite abil, teostab tehnilist valvet valveobjekti kaugjälgimise teel, peab valve- või juhtimiskeskuses sidet, jälgib monitoride vahendusel toimuvat distantsilt ning suunab või korraldab turvatöid sidevahendite vahendusel ning ei täida I ja II grupi tööülesandeid. 
  • IV grupp – turvajuht ja turvatöötaja, kes turvatööde korraldamiseks või juhtimiseks ei võta vahetult osa I ja II grupi töödest, välja arvatud mootorsõiduki kasutamine sündmuskohale sõitmiseks. 
  • V grupp – turvatöötaja, kes turvateenusena osutab turvakonsultatsiooni. 

Nägemiskontrolli, kuulmise audiomeetrilise kontrolli, arstliku läbivaatuse (kopsude ja südame auskultatsioon, vererõhu mõõtmine, luu-lihaskonna seisundile ja füüsilisele võimekusele hinnangu andmine) ning tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalike uuringute läbimise järgselt väljastame vormikohase tervisetõendi. 

Turvameeste tervisekontrollidega tegeleb meie keskuses dr Anatoli Semjonov. 

  • Turvatöötaja tervisetõend (II-V grupp)

    55€
Broneeri aeg +372 56 50 3333