Mymed Perearstid koos FIE Nadežda Karjaginaga moodustasid 2020. aasta märtsis esmatasandi tervisekeskuse.

Esmatasandi tervisekeskus (ETTK) tähendab ühisel pinnal tegutsevaid perearste, kes püüavad koos parandada üldarstiabi kvaliteeti ja kättesaadavust patsientidele.

Meie ruumid on avarad ja kaasaegsed ning oleme avatud tööpäeviti kella 8–18. Kuna lahtiolekuaeg on tavapärasest pikem, on ka perearstiabi kättesaadavus parem ning vähenevad pöördumised erakorralise meditsiini osakonda.

Keskuse lahtioleku ajal võtavad patsiente vastu vähemalt üks perearst ja pereõde, kes tagavad, et ägeda tervisehäire korral pääsevad vastuvõtule kõigi meie perearstide nimistutesse kuuluvad patsiendid.

Lisaks perearstidele võtab patsiente iseseisvalt vastu ämmaemand, osutatakse füsioteraapiateenust ning (koostööpartneri kaudu) ka koduõendusteenust.

Keskuses töötavate perearstide käsutuses on mitmesugused ühised fondid, nagu tegevusfond, teraapiafond ja uuringufond. See aitab tagada kõigile parema ligipääsu vajalikele uuringutele. Ühiselt korraldatakse ka tugiteenuseid (IT, administreerimine, koristus jms), mida rahastab haigekassa.